Verkkokaupan ehdot

Hussen verkkokaupan ehdot


Matron maahantuonti Oy edustaa Husse-tuotemerkkiä Suomessa

Tutustu ehtoihin ennen tilauksen tekemistä.

 


 

1. Määritelmät


»Ostaja« on yhteisö tai yksityishenkilö, joka tekee ostosopimuksen Hussea edustavalta Matron maahantuonti Oy:ltä.

»Kuluttaja« on henkilö, joka käyttää ostettuja tuotteita niiden käyttötarkoitukseen. 

»Myyjä« on Matron maahantuonti Oy, joka voidaan myöhemmin esittää myös muodossa »Matron maahantuonti Oy« tai »me«.

»Myynnin ehdot« tarkoittaa ehtoja, jotka on esitetty tässä dokumentissa. Matron maahantuonti Oy voi muuttaa myynnin ehtoja koskien tulevia tilauksia ilman ennakkoilmoitusta.

Oston hetkellä voimassa olevia ehtoja noudatetaan.

»Sopimus« liittyy tuotteisiin, jotka on mainittu tilauksessa mutta vain niiden tuotteiden osalta, joiden saatavuuden vahvistamme.

 

2. Sopimukset


Sopimusta asiakkaan ja meidän välillä ei synny, ellei tilausta ole tehty ja ellei siitä ole annettu saapumisilmoitusta joko sähköpostilla tai puhelimitse (puhelintilaukset). Pyydettäessä myös puhelintilaukset voidaan vahvistaa kirjallisesti. Ostajan vastuulla on tilata oikeita, haluttuun tarkoitukseen sopivia tuotteita. Ostajan tulee tarkistaa tilauksen saapumisilmoitus, koska se on perusteena sopimuksen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle. Ostajan tulee ilmoittaa meille mahdollisimman nopeasti, jos tilauksessa on virheitä, ja korjata ne. 

 

3. Tilaukset


3.1 Tilauksen tekeminen edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. 

3.2 Vastaus tilauksen perillemenosta ei ole vielä tilauksen vahvistus. Vahvistus saadaan ja sopimus syntyy, kun Hussen myyjä ottaa yhteyden tilaajaan joko puhelimitse tai kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti) ja vahvistaa tilattujen tuotteiden saatavuuden. Samalla myyjä ja tilaaja sopivat yhdessä tuotteiden toimitusajan ja –tavan. 

3.3 Tuotteiden hinnat ovat voimassa sellaisina kuin ne ovat tilaushetkellä, ja merkittyinä tilauksen perilletuloilmoitukseen (edellyttäen, että ne ovat siinä samat kuin tilaushetkellä verkkokaupan hinnastossa tai muussa vastaavassa, voimassaolevassa hinnastossa). Jos toimitus kuitenkin ostajan pyynnöstä sovitaan tehtäväksi vasta enemmän kuin 14 päivää tilauksesta, on myyjällä oikeus muuttaa hintoja sillä perusteella, että hinnat jokatapauksessa muuttuvat yleisesti nähtävillä olevassa olevassa hinnastossa (esim verkkokaupassa).  Päällekkäisiä alennuksia tai etuja ei myönnetä. Edun saadakseen lahjakortti tai muu vastaava etu tulee luovuttaa tuotteen toimituksen yhteydessä Hussen edustajalle.

 

3.4 Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero (ALV). Veron suuruus on kulloinkin Suomessa voimassa olevan alv-tason mukainen.

 

4. Toimitus


4.1 Tuotteiden toimitus ostajalle, sovitulla tavalla, sisältyy aina tuotteen hintaan. (Pientoimitulisä 12,90 €, alle 40 euron ostoksista.) Pientoimituslisä veloitetaan myös  mikäli ostaja ei ole sovittuun aikaan saavutettavissa, tämä koskee kaikkia toimituksia.

4.2 Tuotteiden palautus ostajalta Husselle tapahtuu ostajan kustannuksella, palautuksen syystä riippumatta, ellei ostajan ja Hussen kesken sovita muuta.

4.3 Jos tilatuille tuotteille on myyjän ja ostajan kesken sovittu tietty toimituspäivä, eikä myyjä pysty sitä noudattamaan, ostajalla on oikeus perua tilaus sekä saada mahdollinen etukäteismaksu kokonaan takaisin.

Jos ostaja on ilmoittanut, ettei toimituspäivän täsmällisyys ole ehdottoman tärkeää, ja myyjä tekee kaiken mahdollisen, jotta sovittua päivää voisi kuitenkin noudattaa, myyjä ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita ostajalle voi syntyä aikaisemman tai myöhemmän toimituksen takia. 

4.4 Jos ketään ei ole sovitussa osoitteessa vastaanottamassa tilausta, voivat myyjä ja ostaja sopia, että tuotteet jätetään sovittuun paikkaan. Tällaisessa tapauksessa tuotteiden hinnan tulee olla maksettu ja maksun myyjän nähtävissä joko omalla tilillään tai osoitettuna ostajan antamalla maksutositteella. Tällöin ostaja on vastuussa tuotteista siitä lähtien kun ne on jätetty ostajan ilmoittamaan paikkaan.

4.5 Paikkakunnille, joilla ei vielä ole omaa kauppiasta, tilaukset toimittaa Matkahuolto.

 

 

5. Takuu


5.1 Kaikki tuotteet, joita toimitamme, ovat tarkastamiamme ja virheettömiksi todettuja.

5.2 Takuu ei koske tuotevirheitä, jotka johtuvat tuotteiden virheelisestä käsittelystä tai säilytyksestä ostajan luona. Ruoka- ja ravintotuotepakkauksiin merkitty tuotteen oikea käsittelytapa, käyttötapa sekä parasta ennen -päiväys. Tuotteet, jotka palautetaan parasta ennen –päiväyksen jälkeen, eivät kuulu tämän takuun piiriin. 

5.3 Myyjä ei korvaa virheellisestä tuotteesta suurempaa summaa kuin tuotteen ostohinta on ollut.

5.4 Jos ostaja huomaa tuotteessa virheen, hänen tulee ilmoittaa siitä myyjälle välittömästi mutta viimeistään 72 tuntia sen jälkeen kun virhe havaittiin. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti (postitse tai sähköpostitse). 

5.5 Myyjällä on oikeus saada nähdä virheelliseksi ilmoitettu tuote ja todeta virheellisyys.

5.6 Myyjällä on tuotteen nähtyään oikeus määritellä onko virhe aiheutunut tuotteen vääränlaisesta käsittelystä tai säilytyksestä ostajan luona. Ostajan tulee osoittaa, että hän on käsitellyt ja säilyttänyt tuotetta oikein. 

5.7 Jos ostajan ilmoitus tuotteen virheellisyydestä todetaan aiheettomaksi ja perusteettomaksi, ja asian tutkimisesta ja toteamisesta on aiheutunut kuluja myyjälle, myyjällä on oikeus periä aiheutuneet kulut ostajalta.

 

6. Yleistä


Jos jokin näiden ehtojen pykälä todetaan viranomaisten toimesta mitättömäksi tai virheelliseksi, kyseisen pykälän mitätöiminen ei kuitenkaan mitätöi muita pykäliä.

Husse Suomi / Matron maahantuonti Oy

Y-tunnus 2927092-8


 

Scroll